על זה
  • ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – החזרת המוצר תיעשה בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר. במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את עלות רכישת המוצר בניכוי של עמלת האשראי. אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, לא יתבצע החזר כספי על העסקה. מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.